3.Najbardziej szalona rzecz zrobiona przez cb ?

KrewCieZalejeSuko

nw...