Dacă ai descoperi o insulă nouă, cum ai denumi-o?
M.I.A