Anne Dragomir @AnnieBanani15
Anne Dragomir @AnnieBanani15
lugar na malayo sa mga tanga!
MALDITA. SOPHISTICATED. GORGEOUS. Angal ka?
Make a gift
Sino sa palagay mo ang pinakamagandang tao sa Mundo?
Me? Just Kidding :) Of Course! My mom.