Sino sa palagay mo ang pinakamagandang tao sa Mundo?
Me? Just Kidding :) Of Course! My mom.