Anne Mariño @AnnieBanani15
Anne Mariño @AnnieBanani15
lugar na malayo sa mga tanga!
Im a vampirette.
Sino sa palagay mo ang pinakamagandang tao sa Mundo?
Me? Just Kidding :) Of Course! My mom.