Чаатай Улусой @CagatayUlusoyBGFans
Чаатай Улусой @CagatayUlusoyBGFans
Продължавам със страницата ! :)
Роден на 23.09.1990г. (Истанбул, Турция)
какво се случва в този филм за пътя на емир??
Бащата на Емир се самоубива. Емир среща отново любовта в момиче, с което прекарва една нощ. След тази нощ, той се опитва да си втълпи, че няма нищо повече, а всъщност той е влюбен в Гюнеш (момичето, с което приспива). Проблема, който се появява в тяхната любов е, че тя е сестра на Юсуф (врагът на Емир). Ханде ще се опита да събере Гюнеш и Емир, но той ще отказва да приеме факта, че е влюбен, а момичето също ще се опита да го забрави.
1 person likes this