Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że "czas leczy rany"?  Piotr Siekiera
Tak.
8 people like this