Bah merci :p mais tu vas rigoler quand tu vas savoir qui s'est ;)

c ki?

Ask @DiakhoumbaVoiPo:

About Diakhoumba Voi Po: