Koji su inicijali imena i prezimena te osobe ko ti se svidja dugo, dugo ?
Ne mogu da pišem to, stvarno... Izvini :)