Abdulaziz~ @Kok124
Kik:AbdulazizALDoairem ❤️
RSS Report answers
Km 3mrk ?
14 ❤️
3 people like this
شيء جميل انك :  Raw ✨
Ykon 3ndk friends jmelen ❤️
1 person likes this
T6g6g ya baba ajl ?
Ewa (;
6 people like this
Shahad you are ............. ??  SHAHAD .
Kwysh $;
9 people like this
Lmn knt tbki lmn bs ygolo esmi :)
5la9 a5r mrrh )':
8 people like this
La t5lini aswi fek zy awl :)
); la 5la9
9 people like this
Yooouuuuhhhh mn zman 3nk =))
)); ente astne 7frshk
6 people like this
Men ray7 redc l,yoom ??  SA'
Mo Ana hahahahah ):
9 people like this
followed ya b6a  ESRAA.
Ana kman swet ):
12 people like this
abdullah you are ................. *L7d y8ol ma a3rfk =))*
Ma a3rfk hahahahahah );
11 people like this
MyFollowing ; A3trf Enii (..) ♡!  Sadeem.
A7ub nusa
);
9 people like this
Esh esmk
Esme 6o6o ):
11 people like this
followed x  HAZEM
6yb esh aswelk
8 people like this
6o6o:( tra w7shtne') ;(<33  Juj
Ana kman ):
12 people like this
ynnnaaaaaassss ya5iii :( 3adiii abosskk  gepel .
Ewa 3ade ):
9 people like this
sh6or kwys enk ma t3rfhom :*
6yb shukrn ):
11 people like this
esh eli taken wla single oo enta 3omrk 7 :) :)
Ma a3rf esh y3ni dola a9ln ):
7 people like this
Adena likes:(:(  HAN.
Okay );
9 people like this
;$$lpa ..6o6o  Juj
):
8 people like this
6o6o :( w7shtni;$"  Juj
Ana kman );
14 people like this
km 3omrk ?
7
7 people like this
الدقيقة تكون ساعة لما ... !  SHADI.MOHAMMED
Ma a3rf );
8 people like this
Mrtb6 wla la
Ma a3rf );
16 people like this
Taken wla single
); esh
16 people like this
6o6o a7ubk ;( <33  LM~
Lora a3shgk ); <33
14 people like this