Nany saytra @Nanysaytra
Nany saytra @Nanysaytra
NoUr B7Bahk <3 :)
Bgd Na 3arFT Any mCh yanF3 a3Ceh Mn 8'erk B7bk 4 Ever wE mCh 7aCeBk Tan-iiii <3
Make a gift
المشـــــهور
RSS Report answers
هو لية الصحاب كلهت بقت وحشة ومافيش حد بيخلص لحد لية ؟
دة انا عاوز اعرف اجابة للسوال دة
Ma Pin : 2AEDF58C Um W8 4 aDD U GiRls Onlyy  Nany saytra
<3
نانى
??
يـــارب  Nany saytra
<3
2 people like this
Bas Na B7as Anak Mash Rgel
Da Mn Waght Nazrk We Ray2k McH Yahmniiiii aCln :)
bt7lm b a?  sa sso
Ba7Mlll Be 7aGat kaTeer we NaFcii Rabna ya72H2haa :) <3
kam sana ?  sa sso
20
tayb kwis :)  Yo Ya ʚɞ
:)
3aml eh :))  Yo Ya ʚɞ
a7Cn MNk
yala a 3m w follow kuman ;;) =)) هاتها جمايل يا رب =))))))))))) :P  Eslam m El - Mostafa-©aso (✔)★
:)
wad 2l2y 3ndy 50 like w htla2y 3ndk 50 like huh - Caso :D
Okii yO First :P
B2oulak a `nta msh Olt `nak kalmto 3la mY acc w a5at mno al'rakam ntaa 3Biit wala a w 7waaR 5alaC `na Zha2t b2a x dii kman kadaab ufff
kadab e ya Tnt nTeee Na a2olt Likii Mch kalmtoo 8'er mara ely a5't feha el num bC 3aChan a3rf lamsk wla l2 mCh AkTeer
1 person likes this
Nour <3  Nany saytra
آآنا بحبهـــــآآ و مش هسيبها
آآشمعنا !!!
..
آصل آنا وعدتهـــآآ آآني مش هسيبها مهما حصل و آنا لازم آبقي آد كلامي معــآآهــا
1 person likes this
swrk 7lwa kolha bs dii shklk wa7ch awy feha <3
Ty :)
1 person likes this
yaBne nta Fiin Tamni 3Leeek????  Rwan ko-kii
Na 7Lw :)
1 person likes this
nany??
?
1 person likes this
aftaa7 yahoo
Dn Nany103@yaHoo.com
1 person likes this
astrgl yad o ashrb peril
Tyb MaTsrrgel nTaa we waRenii aCmk
1 person likes this
anta leh 3rs?
3aChaan 3arst 3La Umk we Aboyaa Baynkhaa
1 person likes this
fuck Yu ..aTfaRaaG `nTaaa
Fuck nTee B-byee we Lwo 3ayzaa TTfrgiii Um Here Byee
1 person likes this
kmaaN mcT3'iiL asBongY kmaaN `na BtfRag 3Laa Film aL'anTkaam 3RfOo :@
mCh Cam3too 3Noo Abeel kDaa
Odamk 7aal Mn 2 ya Amaa ab3tlk eL Film we ttfrgiii m3yaa ya Amaa Cebnii aTFrrg
1 person likes this
MaHo Lw 3nDaak mCii OmaL DaH 3nD aLaaZ a3Daa2iiii i3niii `nta mat3Rfsh Dmaa3'aL'Bnaat `nta Tdmaan tkon ata3To aw aseet Rglo shaleet snaaano
L2 nTee Fhmaa 8'lt Na mCh a2olt Lehaa Ano baT3k Na A2olt Lehaa Diii Hadyaa Mnii Likii y3niii akeed 7aT5aa'F 3laaa we 7aTaklooo wE kDaa .. Na baTFrg 3La 7att Film yasaTheelk
1 person likes this
L'aaa X a ..HatHaa Bc asBongY aHm 7Gaa
m3LCh mCh yanF3 WahLiiii mCh 5'sraa Fyaa Paa' a
1 person likes this
L'aa Bta3iiiii DaH 3ashRaaa Minf3sha BuC Oxiim BeLaH DaH b7bO Minf3sh kDaa nttaa LeH MBtc3Bsh 3leeK aL'3iiaL aL'so3'iiraa x a minf3sh 3'iir asBongY BgD mn 3'iir HzaaR Oxiiim BeLaH Dah 3'aLii 3LYaaa
Ma3lCh mCh 5'sraa Fyaa Paa' a mCh yanF3 A2olhaa haTiii we Kmaan x eL Gawabt BaT3tk 3ayzHaa wLaa 7ayKon Masrhaaaa Ze Asbonsh :)
1 person likes this
7nhaZaar..`na Btklm Gd b2ouLaaK `na 3iiZah `ntaa 2aL2Tniii 3LeeH .. atcaRf w Ciibo x aY mkan w hap3at 7aD ia5dU,,w 7acbna alah w n3m alwakiil x alii bigy 3lya w 3Laa 7agTiii
:( 7aPa2a aGblk Wa7eed We ab3Tiii 7d ya5'Doo bC Ab3Tii Bnt Gamdaa 3aChaan aDholhaa Be NaFc Okii
1 person likes this