Karmnu ta' Randu. @NathannPortelli
↑ You ↓ You ↙ You ↖ You ← and You → Ask me ↓
RSS Report answers
tista tiehu ritratt bil boxer biss please xxxxx love yaa
ritratt bil boxer ? hah
nehejta il misluta ?
ta zaqqi? waqatli splash and fun </3
Pero nahseb andek bzonn nuccali bix mintix taraha ! ;)
andi wihed to be honest ta ;)
Qisek mara tqila bdik iz zaqq !!
pero ma nafx fjn qedt tara iz zaq ta hah :)
Qisek mara tqila bdik iz zaqq !!
Manafx jin jibqaw listes fuqek wara li ara kemm tamillom .. boloh it tfal adom ma qatawx qalbom
pero dik il wahda li ma qatatx qalba vera tinsab kuntenta ta issa ;)
petra nicole u jeanele zgur nahseb dawk
dawk kolla besties ta issa ;)
Mux ta bxjn jahasra kollom ejra bejnitom emm 4 qas waqaft thawwad min ma wahda al ohra .. iddecidi ee jigifiri
jien bilaqal hij :*
iddecidi naqa xi trid .. kemm se thawwad tfajliet
Ala?
dan hu sorry ma batulekx sew ikrah kun onest? https://www.facebook.com/AndreaCerioli.it
jekk ikrah dak ikrah kulhadd man
hah anke jien naf li straight hah pero ma gi lebda ritratt ta hah
What to do on a rainy day?
make sure you have an umbrella.
ala etl thank you ax qallek ikrah bhal dak? jekk li batulek ikrah?
ghax honestly ma jimpurtanix xjajduwli hadd ihor ta ;)
8 x
Thank you x
http://ask.fm/ddemii/answer/116597803293 kelsey 8/8+ maybe :) demi 8+ maybe bb xx  Demi Psaila-x
Thank you haniniss xx
1 person likes this
hrigt ilbierah? abbejt jew?
pv
jien gay xi namlek jekk narak kemm int faqa
xtamili ml ? :/
min jabi liktar int jew galluwa ?
loool mela ahna tfal zar jew ha noqodu naraw min jabi liktar o0
who was the girl you kissed last?
Mini hi taf ta
vera abejt il aimy ?
Ijata
are you in a good or bad mood ?
Normali ta pero iktar lejn il good ta hah :)
open chats ?
10