Karmnu ta' Randu.
Latest answers

Snapchat name? xx

nathann-xo

its me markoo :* xx

Mark Muscat

U int ma jimpurtax hah xxxx

naf ta li ma nsejtnix u odok thobbni imma haga najdlek anka jien inhobbok xxxxx

U int min int ? Xxxx

kiku eda mijej dik it tifla bla nifs inhalija kuljum

Issa isbah hah

qas li mhux ovja hahaha

Hah ala ovja?

vera hxejt il jeanelle ?

Here we go again hah

who's just a memory>

Tista tkun ghal hafna nus ;)

Kif ijed ma Jeanelle ?

orajt ta qedin ta hah

Qed tohrog ma jeanelle ?

atm mhm :)

ala tidejaq tejd li ma jeanelle bis ed tohrog ??

Nidejaq qas xjn ta ;)

jaqaw madek tohrog ma hadd ?

Hah ala?

tista tiehu ritratt bil boxer biss please xxxxx love yaa

ritratt bil boxer ? hah

nehejta il misluta ?

ta zaqqi? waqatli splash and fun </3

Pero nahseb andek bzonn nuccali bix mintix taraha ! ;)

andi wihed to be honest ta ;)

Qisek mara tqila bdik iz zaqq !!

pero ma nafx fjn qedt tara iz zaq ta hah :)

Manafx jin jibqaw listes fuqek wara li ara kemm tamillom .. boloh it tfal adom ma qatawx qalbom

pero dik il wahda li ma qatatx qalba vera tinsab kuntenta ta issa ;)

petra nicole u jeanele zgur nahseb dawk

dawk kolla besties ta issa ;)

Mux ta bxjn jahasra kollom ejra bejnitom emm 4 qas waqaft thawwad min ma wahda al ohra .. iddecidi ee jigifiri

jien bilaqal hij :*

iddecidi naqa xi trid .. kemm se thawwad tfajliet

Ala?

dan hu sorry ma batulekx sew ikrah kun onest? https://www.facebook.com/AndreaCerioli.it

jekk ikrah dak ikrah kulhadd man

hah anke jien naf li straight hah pero ma gi lebda ritratt ta hah

What to do on a rainy day?

make sure you have an umbrella.

Loading…

Ask @NathannPortelli:

About Karmnu ta' Randu.:

Nathan :) 17 years old. I'm Done.

Qormi

http://www.facebook.com/nathann.portelli
http://squeeze-my-banana.tumblr.com/