Umair Ghani @Umairghani
Umair Ghani @Umairghani
Lahore
AC love K.B❤️( Zameen Allah ki hai to to kis baat pai akrai) Bbm pin:7b1400cf
batch 2018' ka sab se bara phade baz
Yaar mai2017 kai batch ka hoon 2018 nahi.aur
3 people like this