graveslut @cakefacedcunt
graveslut @cakefacedcunt
Stockholm
Ivy • MUA • Vegan • Pole dancer • Body piercer • Body suspension artist and practitioner • Sarcastic • Tattooed • Pierced • Horror/Gore fanatic • Cаrved dolls body arts •
GLEDALA LI Si pogreshen zavoi 5
Гледала съм го и съм на мнение, че първите няколко части са по-добри.
8 people like this