Whisper Of Dreams @karienne
Whisper Of Dreams @karienne
away from lies
the truth is that some people are living in a fairy tale Rotherham try to pretend that this is i write my on
Czy zwierzęta należy traktować jak naszych przyjaciół, czy je zjadać jak niektórzy ludzie?
należy je traktować jak naszych przyjaciół i nie zjadać, bo to jest barbarzyństwo.
2 people like this