İnternet hayatını nasıl etkiliyor?

Hangi bağımlılık olumlu etkiler ki?

Ask @ozguninceoglu: