Ask @ANOTHER__STORY:

☾⠀⋮⠀NO⠀ ONE⠀ HURTS⠀ MY⠀ SON ᶜ̲ʰ̲ᵃ̲ᵖ̲ᵗ̲ᵉ̲ʳ̲ ̲ᴵ̲ᴵ̲


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀▪⠀⠀ @VERYBIGBADWOLF ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀No⠀⠀ love⠀⠀ is⠀⠀ greater⠀ than⠀⠀ that ⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a⠀⠀⠀⠀ father⠀⠀⠀⠀⠀ for⠀⠀⠀⠀⠀His⠀⠀⠀⠀ son.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉ ⠀ https://tiny.pl/75cbn
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

♡ ⠀⋮⠀ FAMILY⠀ COMES⠀ FIRST ᶜ̲ʰ̲ᵃ̲ᵖ̲ᵗ̲ᵉ̲ʳ̲ ̲ᴵ̲ᴵ̲


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▪⠀⠀ @QUEEN0FGLASSHEART ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The mark⠀ that still remains . Left home at an
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀early age. Of what I heard⠀was wrong I never
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀asked⠀ forgiveness. But what⠀is said is done
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉ ⠀ https://tiny.pl/7fstx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

✝⠀⋮⠀STORY⠀OF⠀TWO⠀WOLVES ᶜ̲ʰ̲ᵃ̲ᵖ̲ᵗ̲ᵉ̲ʳ̲ ̲ᵛ̲


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪⠀⠀ @HIDDENSHAD0W ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀There isn't another person I'd be more willing
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀⠀ walk⠀⠀ into⠀ hell⠀⠀with⠀⠀ than⠀⠀you.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉ ⠀ https://tiny.pl/7frgx
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

⦿ | [ https://justpaste.it/GAME_01 ] Witajcie, duszyczki! Pragniemy zaprosić was na pierwszą organizowaną przez nas zabawę graficzną! Mamy nadzieje, że zdecydujecie się wziąć w niej udział i powiecie nam w ten sposób nieco o sobie. | C & E.

whispers in the night ⠀;⠀ ⦿

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✟ ⋮ ⠀Those are⠀ the voices⠀ of my⠀brothers,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀darling; ⠀ I love⠀ the ⠀company ⠀of ⠀wolves.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

⠀⠀⠀⠀

View more

Podaj piosenki, jakich teraz słuchasz.


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♰ ⋮ ⠀And I was⠀born to be anything I wanted
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀ be⠀ Raised⠀ to⠀ ⠀be⠀⠀ fucking⠀⠀mean
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I'm⠀ ⠀ ⠀ ⠀a ⠀ masterpiece⠀ ⠀⠀ ⠀Blasphemy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀meet ⠀ again ⠀ in ⠀ a ⠀ world ⠀ s o ⠀ vicious
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀
https://www.youtube.com/watch?v=KCmJSuhRhhw

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tᴇʟʟ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ sᴛᴏʀʏ!


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪⠀⠀ @QUEEN0FGLASSHEART ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡ ⋮⠀But⠀ there's a story⠀ behind⠀ everything.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀How a picture⠀ got on a wall. How⠀a scar got
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀on your⠀ face. Sometimes⠀ the⠀ stories⠀ are
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀simple, and⠀ sometimes they⠀ are hard⠀ and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀heartbreaking. But⠀ behind⠀all your stories is
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀always your⠀ mother's story, because hers⠀is
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀where⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ yours⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀begin.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀

View more

♡ * ‣ ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ :Czy masz swoje ulubione wspomnienie związane z fikcją? Jeśli tak to dlaczego właśnie ono?

reisa, asking questions ; * ‣
⠀⠀
⠀⠀
⠀⠀ ♡⠀ ‣⠀ ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ⠀⠀ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⠀⠀
Witam serdecznie i od razu chcę podziękować za pytanie. ♡ Nie sądziłem, że jakiekolwiek dostanę, a tu proszę, jaka miła niespodzianka, a wracając właśnie do niego...
Więc tak.... Na fikcji jestem jakieś 11 lat. Zaczynałem na Naszej Klasie, podobnie jak większość ludzi i szczerze? Przez pierwsze 8 lat mego bytowania tutaj nie miałem żadnych szczególnych wspomnień, które byłby warte wspomnienia. Jak już nadmieniłem wcześniej, przez osiem lat szukałem swojego miejsca na ziemi, osiem lat wzlotów i upadków. Pragnąłem zaznać szczęścia i powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas ucieka w świat fantazji, aby móc przez ułamek sekundy oderwać się od rzeczywistości tudzież popłynąć w nieznaną nam dotąd krainę. Dosłownie bez wyjątku, pragniemy tutaj spełniać marzenia, odkrywając swoje zdolności pisarskie, szukamy znajomych, zawieramy przyjaźnie, a nawet udaje nam się odnaleźć miłość.
Właśnie dokładnie ponad trzy lata temu poznałem taką osobę, która trwa przy moim boku, aż do dziś. Jest całym moim światem i nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania bez tej osoby. Pomyślicie, że zwariowałem, że to tylko wymysł — fantazja. Otóż nie, to najprawdziwsza przyjaźń, najprawdziwsza miłość, najcudowniejsze wspomnienie, gdy 10 marca 2017 roku napisał mi poemat o dźwiękach nocy. Zauroczył mnie swą mądrością, swoim poczuciem humoru, nietuzinkowością. Po prostu był unikatem, perełką wśród kamieni. To ja go odkryłem, a później pokochałem całym sercem. Na chwilę obecną jest na tym portalu tyle zła i zawiści, że jest to wręcz niewiarygodne. Mimo tego niczego nie żałuję, ponieważ dzięki temu miejscu poznałem mojego Wilczka — Allena! Dzięki niemu odkryłem, że nie warto zawracać sobie głowy pierdołami. To on nauczył mnie, abym spoglądał w jednym kierunku, podążając za głosem serca. Posłuchałem go i nadal mam zamiar to robić, biegnąc po jego śladach do przodu, nie oglądając się wstecz. Kocham Cię Łajzo!
⠀⠀
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⠀⠀ ♡⠀‣ @HIDDENSHAD0W
⠀⠀
⠀⠀

View more

rq: my mother told me...

blooming

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡ ⋮⠀If⠀ you⠀⠀ are⠀ happy⠀ with⠀⠀ your⠀ life
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀now it is on time - not tomorrow, not next year.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Today⠀ should always⠀ be the⠀ greatest day.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀

View more

❛ ╱ ♡ podziel się ciekawostką związaną ze swoją postacią w każdej z następujących kategorii: dzieciństwo, pasja, największy żal, gust muzyczny, ulubiony kraj, miejsce zamieszkania, tęsknota, koszmar ❜

reisa, asking questions ; * ‣
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CHILDHOOD ∶
Dzieciństwo Koli ma smak cierpkiego alkoholu, zapach tytoniowego dymu oraz kolor czerwonych szram „zdobiących” jego ciało.
⠀⠀
PASSION ∶
Chłopak ma artystyczną duszę. Uwielbia rysować, grać na gitarze. W ekstremalnych przypadkach przelewa swoje demony na papier, kreując swój mały świat. W ten sposób odreagowuje stres, smutek, żal, wściekłość.
⠀⠀
THE⠀GREATEST⠀REGRET ∶
Największy żal ma do Allena za to, że go zostawił. Irlandczyka nie było go przy nim w najgorszych momentach swojego życia, czując się cholernie zawiedziony. Jednocześnie kocha i nienawidzi.

MUSICAL⠀TEASTE ∶
Kola jest prawdziwym melomanem. Słucha praktycznie wszystkiego, ale w większej mierze ma słabość do rocka. Ulubionym utworem chłopaka jest „DEAD MAN WALKING ” zespołu „BLACK VEIL BRIDS”.
⠀⠀
FAVORITE COUNTRY ∶
Nie ma określonego miejsca na ziemi. Jest uzależniony od swojego kuzyna, przy nim czuje się bezpieczny, niezależnie od miejsca, w którym przebywają.
⠀⠀⠀
PLACE OF RESIDENCE ∶
Uważany za kolebkę jazzu i miejsce magicznego kultu voodoo Nowy Orlean.
⠀⠀
LONGING ∶
Pomimo krzywd, jakich doznał od własnego ojca, to młody Rosjanin tęskni za swą ojczyzną i matką. Ma ogromne wyrzuty sumienia, iż zostawił ją w ramionach tyrana, który nie potrafił docenić własnej rodziny.
⠀⠀
NIGHTMARE ∶
Demony przeszłości, będące najgorszym wspomnieniem młodego Aristova.

⠀⠀⠀
https://www.youtube.com/watch?v=zm8lKZ3EXbM

View more

¢hallenge time! * ‣ ♡ wstaw grafikę ze swoją postacią, która możliwie ɴᴀᴊʙᴀʀᴅᴢɪᴇᴊ odbiega od zwyczajowej estetyki twojego profilu! ❜

reisa, asking questions ; * ‣

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✟ ⋮⠀ If I could wake⠀ up in a different⠀ place,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀at a⠀ different⠀ time, could⠀ I wake⠀ up as a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀D⠀I⠀F⠀F⠀E⠀R⠀E⠀N⠀T⠀ ⠀ P⠀E⠀R⠀S⠀O⠀N?
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀

View more

🏳️‍🌈 ‣ ♡ HAPPY PRIDE! ❜ wypełnij kwestionariusz okazjonalny: ₁ czy prowadził*ś postać nieheteronormatywną? ₂ czy zakładasz orientację postaci z góry? ₃ czy spotkała cię kiedyś nieprzyjemność związana z orientacją postaci? ₄ czy postać, którą prowadzisz, należy do środowiska LGBT, a może je wspiera?

reisa, asking questions ; * ‣
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
1.
Analizując wszystkie moje postacie, które dotychczas prowadziłem, to żadna z nich nie trzymała się norm, ustalonych przez społeczeństwo. Ściślej mówiąc takie persony są według mnie ciekawsze, a kontrowersje znacznie pobudzają moją wyobraźnię.
⠀⠀⠀⠀
2.
Tworząc postać, tak naprawdę nigdy do końca nie wiem, jakiej ma ona być orientacji. Nie przywiązuję do tego ogromnej wagi, ponieważ między rozmówcami powinna być nie tylko chemia, ale i również jakakolwiek nić porozumienia czy chociażby sympatii.
⠀⠀⠀⠀
3.
Owszem i to nie raz byłem świadkiem takich zachowań. Jednakże nie mam zamiaru przejmować się takimi uwagami. Staram zagryźć mocno wargi, ponieważ nie warto sobie takimi osobami zawracać głowę.
⠀⠀⠀⠀
4.
Kola cały w sobie jest kontrowersyjny, dlatego może on budzić w innych niechęć albo nawet odrazę. Jak najbardziej należy on do społeczeństwa, LGBT - jest osobą biseksualną. Całą swoją miłość, oddanie i serce podarował chłopakowi, którego nie powinien kochać. Jestem wręcz przekonany, że ich uczucie nie raz i nie dwa zostanie poddane próbie. Czy będą w stanie pokonać wszystkie życiowe zakręty? Czas pokaże swoje.
⠀⠀⠀⠀
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⠀⠀🏳️‍🌈 ‣ ♡ HAPPY PRIDE! ❜
⠀⠀
⠀⠀

View more

✝⠀⋮⠀STORY⠀OF⠀TWO⠀WOLVES ᶜ̲ʰ̲ᵃ̲ᵖ̲ᵗ̲ᵉ̲ʳ̲ ̲ᴵ̲ᴵ̲ᴵ̲


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪⠀⠀ @HIDDENSHAD0W ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀They⠀ say when⠀ you are⠀missing someone
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀that⠀ they⠀ are⠀ probably⠀ feeling the same,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀but I don't⠀ think it's possible for⠀you to miss
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀me⠀ as much⠀as I'm missing⠀ you right⠀now
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉ ⠀ https://tiny.pl/7rj6z
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

❪ one shot ❫ ♡ * ✑ https://picsum.photos/ ❜ Po wejściu na tę stronę zobaczysz losową fotografię. Nie oszukuj, nie odświeżaj! Zapatrz się w nią i zainspiruj, masz pełną dowolność interpretacji. Zdjęcie, według uznania, wstaw gdzieś wraz z tekstem — przełóż je na jakąś historię swojego bohatera.

reisa, asking questions ; * ‣

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪⠀⠀ @YXUR_REVDER ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Kiss⠀⠀⠀ Me,⠀⠀ And⠀⠀⠀ You⠀⠀ Will⠀⠀⠀ See
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀HOW⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IMPORTANT⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'M.❜
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ONE SHOT⠀⠀⠀⠀ ✉⠀⠀⠀⠀ https://tiny.pl/773h1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

* ‣ ♡ let’s laugh! ╱ jaką postacią Disneya jest Twój bohater? Dobierz samodzielnie lub zrób test ( http://tiny.cc/DISNEY )

reisa, asking questions ; * ‣
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀K⠀⠀O⠀⠀V⠀⠀U
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀YOU⠀⠀ AND⠀⠀ I ⠀ ARE⠀⠀ ONE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀

View more

✝⠀⋮⠀STORY⠀OF⠀TWO⠀WOLVES ᶜ̲ʰ̲ᵃ̲ᵖ̲ᵗ̲ᵉ̲ʳ̲ ̲ᴵ̲


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪⠀⠀ @HIDDENSHAD0W ⠀⠀▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀THIS⠀ MAN BELONGS TO⠀ ME, I WANT HIM!
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✉⠀⠀ https://tiny.pl/7tl39
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

Czy wierzysz w miłość?

Cześć,
Wiem, że ten Mały Dupek nie będzie zadowolony z mojego kolejnego włamu. Jednak po raz kolejny musiałem to zrobić, widzicie mój Maluch to ktoś kogo uśmiech jest dla mnie największym priorytetem. Uwielbiam gdy się śmieje bo robi to tak jak nikt inny kogo znam i jest to najbardziej szczere, to taka cholernie ciepła osoba, ukryta za grubym murem otoczonym dodatkowo głęboką fosą. Warto przebyć te trudności aby go poznać, nawet mimo jego nieciekawej opinii. Znam już go kawał czasu i nigdy nie wymieniłbym tą Łajzę na nikogo innego. Razem płakaliśmy, razem się cieszyliśmy. Dzielę z nim wspólne marzenia, pragnę dodać, że ten człowiek nie raz podtrzymywał mnie gdy upadałem. Trwa przy moim boku mimo, iż każdy inny już dawno by odpuścił tak trudny przypadek jak ja. Tak na samym końcu chciałem powiedzieć, że jeszcze nikogo tak nigdy nie kochałem jak jego.
Twój na zawsze Allen.

View more

Czym dla Ciebie jest "szczęście"?


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✟ ⋮ I like⠀ it⠀ when⠀ you are⠀ inserted⠀ and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀ say⠀⠀ you⠀⠀ want⠀ to⠀⠀ be⠀⠀ mine
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

⠀⠀⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ ⠀C H A R A C T E R ⠀C A R D


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✟ ⋮ Everyone⠀ is⠀ a⠀ moon, and⠀has a dark
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀side⠀ which⠀he⠀ never shows⠀ to anybody.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱ https://handsomed3vil.wixsite.com/lonewolf
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more

⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❱❱❱ Istnieją drzwi, których nie należy otwierać.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Do innych⠀niebezpiecznie⠀jest⠀ się⠀ nawet
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zbliżyć, by⠀ ktoś na głos naszych kroków nie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀otworzył⠀⠀⠀⠀⠀ich⠀⠀⠀⠀⠀od⠀⠀⠀⠀ wewnątrz.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nigdy⠀ bowiem⠀ nie wiadomo, co lub⠀ kogo
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ZASTANIEMY⠀⠀PO⠀⠀ DRUGIEJ⠀⠀ STRONIE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀
⠀⠀

View more