Ask @Alajza:

Träffade du för jätte längesen och du verkade jävligt trevlig och kom ihåg att du var en av dom snyggare tjejerna jag lagt mina ögon på :) synd bara att man är för blyg

Hehe Tack får man väl säga. Jag var också blyg i mina yngre dagar, Men jag trappat upp mig lite. Och ibland måste man övervinna sin blyghet. Så kom fram och hälsa och växla några ord nästa gång du ser mig :)

View more

Vad är definitionen på en meter?

Meter är SI-enheten för längd. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299 792 458[1] sekund. För att bilda längre eller kortare längdenheter används SI-prefix, som ger till exempel 1 millimeter (0,001 m). Ordet meter kommer av det grekiska ordet metron vilket betyder mått.

View more

Next