Ask @AmmarAlqnahrah6:

لجمـال حروفک ، 💚

ثمَّــة نسـاء لا تنـتمـي إلى أي عـالـم نُـدرگـه؛؛
تتـرگ مسـافـة شـاسعـه بينـگ و بينهـا
هـي بِـ مثـابـة عمـرٍ لا ينـقضـي...
في تفـاصيـلهـا الهـادئـه دوار من الغــزل الگـلاسيگـي
تُبقيـگ على قـدرِ شهقـةٍ و قـدر؛؛
ثـم م تلبـث حتى تُشعـل فتيـل ضجيجـگ الهـامـد
لِـ تتـرگـگ جُثـة مُشعـه على أبــوابِ الأمـل...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙

View more

لجمـال حروفک

شاركنا شيئاً يُشعرنا بالتفاؤل ..💙

Lelyan
تمسّـگ بِـ من يسـمحـون لــگ بِـ أن تگـون أنـت بِـ گـل م فيـگ؛؛
من تجـد فيهـم مسـاحـة آمنـه لِـ گـل أخطـائـگ دون تَگلّـف...
من تجـد فيهـم ذاتـگ دون الحـاجـة لِـ الهـرب منهـم وقـت تعقيـدگ و خيبـاتـگ؛؛
من يتلمسـون قلبـگ بِـ ابتسـامـة ارتيـاحٍ تحـتضــن گـل هـزائمـگ...##
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙
_________________
أنــرت # Lelyan #

View more

شاركنا شيئا يشعرنا بالتفاؤل

الله يسعدك ويحققلك أمآنيك ويجعل التوفيق يلآزم گل خطوآتك 🖤🌻ربي يسمعك خبر تنزل دموعك فرح من جمآلو وعينگك مآ تشوف غير الفرح والسعآده ورآحة البآل ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى و يحفظلك من گل مگروه 🖤🍂: "ربي أنت المُيسَر ، وأنت المسهل ، سهل أمره ، وحقق مطلبه ، وسخر له كل ما هو خير"🖤🥀

الله الله... م أجمـل هالدعوه؛؛
ربــي يسعـدگ و لـگ بِـ المثـل 🌼

View more

مساحة 💛✨

Maha Al Tawarh .. غُربة روح ..
لسـت أنـا... لگـن :~
أحـاول جـاهـداً أن أگـون نفـس لِـ نفسـي...
بعيــداً عـن إغـوائـي لـي...
بِـ المخـتصـر المفيـد >>
أنـا خطـرٌ علـيَّ قبـل الآخــريـن...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس💎💙
__________________
أنــرت # Maha Altawrah#

View more

مساحة

هذيان 🖤 لها...

گـم أشتهـي وجـودي بِـ قــربــگ؛؛
تنتـابنـي رغبـة مجنـونـة لِـ الحـديـث معـگِ...
أحتــاج النظــر إلى عيـنيــگِ طــويــلاً؛؛
أشتـــاق إليــگِ گثـيـراً...
أرغـب بِـ سمـاع صـوت أنفـاسـگ؛؛
نبضـــاتُ قلبـگ...
فَـ أنـا أحبـبتــگ...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙

View more

هذيان  لها

مسااحة لهذيانك 💚

hnoonaa
منـذ تلـگ الـليلـة التي رأيتـگِ فيهـا؛؛
و أنـا أبحـث عـن طـريقـةٍ أصـلُ بهـا إليــگِ..!!
أريـد أن أخبـرگِ أننــي عنـدمــا رأيـت عينــاگِ أُعجبـت بـگ؛؛
و الآن تجـاوزتُ مـرحلـة الإعجـاب...
و م أراهُ في نفسـي عـلامـاتُ الهيـام؛؛
أريـــد أن أخبـرگِ أننــي أُريـدگ...
و أننــي قـد أحبـبتــگِ گثـيـراً؛؛
و أن عينـــاگ مـن أجمـل م رأيـت...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙
__________________
أنــرت # hnoonaa #

View more

مسااحة لهذيانك

هــكــذا انـــا ..!! أعشـــــــق الصمت . . . . . ويستهــــويني الهــدوء . . . . . . . .. كـــغيري مــن البشر .. لا أختـــلف كثيــراً عنـهم ! .. أحيــاناً أميــل لـ ” الغموض ” ! أبتـــــسم رغـــــم همي

و يحـدث أن أحـدهـم يعشـق تـرانيـم صــوتــگ؛؛
التـي لا تُحـبهـا...
و يحـب ضحگـاتـگ و يُمجـدهـا؛؛
و أنـت لا تعلـم...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙

View more

هــكــذا انـــا  أعشـــــــق الصمت      ويستهــــويني الهــدوء         كـــغيري

Ammar...

قلبـي ليـس لـي؛؛
لگنـه جـاء و سگننـي...
و لمـا سـألتـه لِمـا...؟!!
... {تعلـل بِـ حُمقـه}...
و لِـ أننــي لعنـةُ عشـقٍ؛؛
أميـرتـي في هـواهـا أيتـمتنـي...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙
__________________
أنــرت # jawaher.jmmj #

View more

Ammar

أبحث معي عن ضوء هذا الصباح وأكتب لي أحساسك في جملة.. لعلي أرى السعادة في ضوء قلبك ويكون لي نصيب منها.. 🍂 وصباح الخير أيضاً .

نآاي|•
الثلـج علـى أعتـاب الأبـواب يُعـاتبنـي؛؛
أود أن ألتهـم حـزنـگ گلمــا تبـتسـميـن...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙
___________________
أنــرت # نــاي #

View more

أبحث معي عن ضوء هذا الصباح وأكتب لي أحساسك في جملة لعلي أرى السعادة في ضوء قلبك

بعض من هواجيس الليلة"..🖤📬

أتــذگـر أولئـگ السبـعيـن عـذراً؛؛
گـانـت گـل واحــده تُقَبِـح فيـگِ أمـراً...
أنـتِ اليـوم قبـيحـة القلـب؛؛
ملـيئـةٌ بِـ النـدبـات التـي لا تُمحـى...
و أنــا بِـ داخلـي أطفـال گُثـر؛؛
گلهـم يهـابـون النـدبـات...
>> لسـت أنــا من يُفـرّط بِـ أطفـالـي...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙
__________________
أنــرت # بنـت الغيــم #

View more

بعض من هواجيس الليلة

مساحة تريح القلب 🌼🥺

Aya Alharasis
لَـ رُبمــا من يُبـقينـا نـواصـل الحيــاة؛؛
هـو لهفــة.. داخلنـا لهفــة لِـ شـيء مـا...
لِـ شخـص مـا...
نـرجـو لقـاءه أو الحصـول عليـه بِـ شـده؛؛
هگــذا أنــا معـگ...
#هــذيـــان_قلــب_شــرقـي
#عمـّـار_لا_يقـتبــس 💎💙
_________________
أنــرت # Aya Alhrasis #

View more

مساحة تريح القلب
Next