Lisi Lis also answered this question with: "Wiedźmina 😂, po za tym nie znałam do tej pory nic specjalnego interesującego"