Krystian also answered this question with: "Pitupitu ale nie dostanie się go już w sano chyba a też Princepolo jakoś tak xd"

The answer hasn’t got any rewards yet.