Ask @AntonzeBorg:

character and a young child are the survivors of a plane crash. The game features nonlinear gameplay, with no set missions or quests, empowering the player to make their own decisions for survival. Early reviews for the pre-alpha version were highly positive.[1][2] The alpha is currently in a

The universe was born with the Big Bang as an unimaginably hot, dense point. When the universe was just 10-34 of a second or so old — that is, a hundredth of a billionth of a trillionth of a trillionth of a second in age — it experienced an incredible burst of expansion known as inflation, in which space itself expanded faster than the speed of light. During this period, the universe doubled in size at least 90 times, going from subatomic-sized to golf-ball-sized almost instantaneously.
According to NASA, after inflation the growth of the universe continued, but at a slower rate. As space expanded, the universe cooled and matter formed. One second after the Big Bang, the universe was filled with neutrons, protons, electrons, anti-electrons, photons and neutrinos.
During the first three minutes of the universe, the light elements were born during a process known as Big Bang nucleosynthesis. Temperatures cooled from 100 nonillion (1032) Kelvin to 1 billion (109) Kelvin, and protons and neutrons collided to make deuterium, an isotope of hydrogen. Most of the deuterium combined to make helium, and trace amounts of lithium were also generated.
For the first 380,000 years or so, the universe was essentially too hot for light to shine, according to France's National Center of Space Research (Centre National d’Etudes Spatiales,or CNES). The heat of creation smashed atoms together with enough force to break them up into a dense plasma, an opaque soup of protons, neutrons and electrons that scattered light like fog.
Roughly 380,000 years after the Big Bang, matter cooled enough for atoms to form during the era of recombination, resulting in a transparent, electrically neutral gas, according to NASA. This set loose the initial flash of light created during the Big Bang, which is detectable today as cosmic microwave background radiation. However, after this point, the universe was plunged into darkness, since no stars or any other bright objects had formed yet.
About 400 million years after the Big Bang, the universe began to emerge from the cosmic dark ages during the epoch of reionization. During this time, which lasted more than a half-billion years, clumps of gas collapsed enough to form the first stars and galaxies, whose energetic ultraviolet light ionized and destroyed most of the neutral hydrogen.
Although the expansion of the universe gradually slowed down as the matter in the universe pulled on itself via gravity, about 5 or 6 billion years after the Big Bang, according to NASA, a mysterious force now called dark energy began speeding up the expansion of the universe again, a phenomenon that continues today.
A little after 9 billion years after the Big Bang, our solar system was born.

View more

jeg kan lave minutsris på 58 sekunder

Ris er verdens ældste afgrøde. Arkæologiske fund viser, at ris har været dyrket og spist gennem næsten 7.000 år. De første skriftlige optegnelser om ris kan dateres tilbage til et risplantningsdekret udstedt af en kinesisk kejser omkring år 2800 f.Kr.
Ris synes at stamme fra regioner i det sydlige Kina og Thailand, men som spise spredte risen sig hurtigt og blev snart en del af kosten i Centralasien, Indonesien, Japan, Indien, Persien, middelhavsområdet og Sydamerika. I dag dyrkes ris på samtlige kontinenter på nær Antarktis.
Risen nåede Amerika ved et uheld. Et skib fra Madagaskar kom ud af kurs og søgte ly i Charleston, en havneby i South Carolina. Kaptajnen forærede en lille portion ris til en lokal planteavler, og det skulle hurtigt vise sig, at South Carolinas flade, rige jord var ideel for risdyrkning. I 1726 udgik 4.500 tons ris fra Charlestons havn til eksport. 50 år senere var det en af det amerikanske landbrugs helt store succeser. Der findes omkring 12.000 forskellige typer ris.
Økonomisk betydning[redigér | redigér wikikode]
For over halvdelen af Jordens befolkning er ris en hovedernæringskilde. I nogle asiatiske lande udgør ris 80 % af den samlede fødeindtagelse. Den dyrkes i stort set alle tropiske og subtropiske egne.
91 % af produktionen går til menneskeføde, 4 % bruges som dyrefoder, 3 % til industrielle formål og 2 % gemmes til udsæd.
Markedsprisen på ris er steget voldsomt siden 2006, alene fra juni 2007 til april 2008 med 75 %. Årsagerne hertil er mangfoldige: Misvækst som følge af tørke eller oversvømmelser, stigende forbrug, toldbeskyttelse og vækst i anvendelsen af landbrugsarealer til afgrøder til bioenergi.

View more

Next