Hỏi ai cũng HN hết trơn 🙄 hình mẫu ny của e như nào?

Đơn giản mà chỉ cần quan tâm, đủ che chở cho nhau là đc..

Tức là cần tốt gỗ hơn tốt nước sơn? 🤔

Đc cả 2 càng tốt (^_^)

Cứ thế nào ấy =))) tầm tuổi này thấy mấy đứa cgai thích bad boy nhiều hơn 😶

Badboy đúng như tên gọi của nó :)))