what colours would u give me,? Red= i love u 💋 Pink= u r cute😘 Green= u r funny 😂 0range= i like u 😍 white= i used to like u 😅Yellow= u r unique✨ Indigo= I hate u 😡 Blue= I miss u 💭 Purple= u r sweet☺️ Brown= u r my best frnd 🥂Aqua= i want to b ur gf 🥰 Black = JA tanG na kr😂

HAMZA AWAN
Purple