Tớ mới xem tarot, bài bói ra là anh ấy đã đang quen một bạn nữ khác. Và việc này chi phối tình cảm của anh ấy nhiều :(( Bài còn nói là tớ với anh ấy không phải duyên của nhau 😭😭😭

Vậy là rõ ràng rồi =))) anh ấy thật sự yêu cô gái đó =))) và cậu không nên làm người ác =)))
+20 answers in: “Ey này, tớ thích một anh , anh ấy cũng nói thích tớ ( thích kiểu vì xinh) ( bởi quen qua mạng mà ) nhưng mà anh ấy hay nói mấy câu thính thính cũng kiểu nói về tương lai 2 đứa ntn ấy, nhưng rồi anh lại nói anh không tin tc qua mạng ( nhưng bọn tớ vẫn có thể gặp nhau), anh k muốn yêu :")) là saooo”

The answer hasn’t got any rewards yet.