T cũng làm và thấy quá mệt. Lí do t chọn nó vì ko muốn tìm và nêu quan điểm về mấy cái bản án bởi hầu như Toà phải làm đúng cả

T cũng giống c thôi =)) khi làm nhóm trưởng môn dân sự t đã tìm quá nhiều bản án đến mờ cả mắt rồi =))) tìm mấy chúc bản án mỗi bản tận 20 trang =))) nên thôi tìm đề nào không có bản án =)))
+4 answers in: “Hình sự, dân sự, triết c làm đề mấy vậy? Tò mò xem có cùng đề c ko”