Tại sao dân sự c lại chọn đề 9 thế?

Đề 9 có vấn đề gì hả c =)))

T cũng làm và thấy quá mệt. Lí do t chọn nó vì ko muốn tìm và nêu quan điểm về mấy cái bản án bởi hầu như Toà phải làm đúng cả

T cũng giống c thôi =)) khi làm nhóm trưởng môn dân sự t đã tìm quá nhiều bản án đến mờ cả mắt rồi =))) tìm mấy chúc bản án mỗi bản tận 20 trang =))) nên thôi tìm đề nào không có bản án =)))

Thế tại sao hành chính c lại chọn đề 6 😂

Ơ hay =))) vì t không biết làm nhưng đề khác 🤣😂🤣🤣

Hành chính t làm phương pháp loại trừ và thấy còn mỗi đề 6 là có khả năng làm😂. Nhưng mà làm đề này mệt hơn cả dân sự ở phần xác định chủ thể có thẩm quyền xử phạt

Đến giờ vẫn chưa có chữ nào vào đâu :<