Fake ni hai bhai

Fake lg rha tha.. Thats why kha.. 😋😂😂... Click ka clear one..... 👍... Mouth shape bhi round karo... 👍👌