Zarkhanim also answered this question with: "İçinizdəki hansı hiss üstünlük təşkil edirsə, o yolda da addımlayın. Yox əgər eynidisə, onda fərq..."

The answer hasn’t got any rewards yet.