Ask @Auntora03:

Manushra eikhane ato odvod question ken kore? Apni koren naki amon? 👀

Prithibi r sob Kichue to odvuut..r manush naki shresto prani so..manusher odvuut Question kora ta shavabik😄😄
Ami kori kina ami janina..tobe karo karo kache Amar Question go best lage abr karo kache biroktokor...sob e to odvuut taina bolen. apni o Kintu boroi odvuut😊

View more

Next