Sandra also answered this question with: "Jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu czy też zagraża życiu matki i dziecka to jestem za w innych przy..."