Ask @Avkomman:

Hur ser du på att jobba som förskolelärare som man? Sett hur ngt sorts perspektiv att män oftare anklagas som sexfrbrytare mot barn?

Jag ser ärligt talat ingen större skillnad kollegor mellan. Föräldrar är dock mer vaksamma och är mer noga med att fråga vem man är osv. Vilket jag egentligen bara tycker är vettigt. Synd att det ska krävas en tragedi för att föräldrar ska undra vem deras barn är i närheten av 8 timmar om dagen

View more