Ask @B0_B0:

Tôi chỉ muốn hét lên “Tôi là gay“ . Tôi muốn nói cho mẹ - người tôi tôn trọng và yêu thương nhất tất cả về tôi . Nhưng câu nói của mẹ cứ ám ảnh tôi mãi mọi người ạ : “Mẹ thà bỏ tiền nuôi một đứa đầu đường xó chợ ngoài kia còn hơn bỏ tiền nuôi loại trai không ra trai gái không ra gái” -Trung Vĩnh...

Trung Vĩnh
Chuyện gì cũng phải từ từ, quan trọng là cậu học xong sau đó đi làm kiếm tiền dư dã để tự lập rồi hẳn nói với mẹ cậu, không mong mọi chuyện tốt đẹp nhưng cậu còn có tiền để xoay sở, còn có tiền để mướn phòng, nếu bây giờ cậu nói thì kết cuộc sẽ thế nào đây? Hạnh phúc thì không nói nhưng xót xa thì càng không nói trước được, không vì mẹ cậu mà hãy vì cậu nữa, ai cũng có quyền được yêu nên cậu làm chuyện gì thì hãy biết suy nghĩ cho mình

View more

Nay có lớp anh văn và lên đồ đẹp xong xui các thứ và má hỏi m đi học hay đi chơi :) miệng tl là đi học nhưng thực ra thuyết âm mưu là lát về mà có dính bão sẵn đồ đẹp đi luôn hihi nhưng méo ngờ lớp nghỉ bể kế hoạch thế là giờ về nhà ngồi học CRM để mai thi :) cuộc đời t gói gọn nhiêu đó :((((

Ô Lạt Na Lạp Xưởng
Cho chừa tội lừa mẹ

View more