Ask @B0_B0:

Mọi người nói xem.. Chẳng phải cái cảm giác gặp được người mình yêu, người mà mình lúc nào cũng nghĩ rằng “nhất định phải là anh ấy !”, mắt chạm mắt rồi nhưng lại vụt mất nhau qua câu khen, câu chào đơn giản.. giữa 2 người chỉ có câu chào, lời khen ấy làm kỷ niệm.. Chẳng phải đau đớn lắm đúng k ..?

Qien
Đau đớn nhất là bản thân không chủ động, chứ không phải ngồi tại chỗ đợi người mình thương ngỏ lời

View more

Next