@BELLA_RVBIA

gold rush kid. ⋆ ₊ *:・

Ask @BELLA_RVBIA

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀▹⠀ one shot


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀pre-Guernsey
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀your place,⠀⠀late nights,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀cigarettes and cheap red
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wine, heartbreaks,⠀⠀real
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀life ⠀ ╱ ⠀ feels a lil scary
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀¹ / ²⠀ https://jpst.it/2SMC6
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
one shot

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀ ⠀⠀⠀box of souvenirs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and if⠀the sky⠀falls from
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀heaven above, ⠀⠀I know
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℐ ⠀ had the⠀b e s t⠀time
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀falling into lo♡e and for a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀while,⠀you were all mine
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀¹⁹⠀ https://jpst.it/2ROc4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀²¹⠀ https://jpst.it/2SMm-
⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
artisticmisery

⠀⠀⠀✉⠀ i n v i t a t i o n

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#GVERNSEY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wraz z moim ukochanym
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Bobby'm (@artisticmisery)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆ zapraszam Was w progi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sielskiej autorskiej grupki.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nie⠀ mamy ⠀ ograniczeń,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀czekamy⠀⠀z⠀⠀otwartymi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀r a m i o n a m i.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜ'ᵐᵒⁿ⠀ ╱⠀let's make a pie
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⤾
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁎ https://tiny.pl/9vsmc
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
i n v i t a t i o n

People you may like

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀ ⠀⠀⠀box of souvenirs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you say there's so much
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀don’t⠀know, ⠀ you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀say you'd⠀r a t h e r⠀be
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀alone, ⠀cause you think
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you won’t⠀f i n d⠀it tied
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to someone else ⠀⠀━━・
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀¹⁵⠀ https://jpst.it/2Q2kB
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀¹⁷⠀ https://jpst.it/2QDM7
⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
artisticmisery

❝ ❅ ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ #² [⠀ᵛ͟ᶤ͟ᵈ͟ᵃ͟ ᵘ͟ʳ͟ᵇ͟ᵃ͟ᶰ͟ᵃ͟ ᵉ͟ᵈ͟ᶤ͟ᵗ͟ᶤ͟ᵒ͟ᶰ⠀] 〃 https://tiny.pl/9szmf〃 Kochany Mieszczuchu! Wypełnij template i pochwal się swoimi ulubionymi zdjęciami, wspomnieniami bądź niezapomnianymi podróżami!

vida_urb4na_rp’s Profile Photo❅⠀──⠀VIDA⠀URBANA⠀≼ rp ≽
ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ  ᵛᶤᵈᵃ ᵘʳᵇᵃᶰᵃ ᵉᵈᶤᵗᶤᵒᶰ  httpstinypl9szmf Kochany Mieszczuchu Wypełnij

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀ ⠀⠀⠀box of souvenirs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a strangeness ⠀so⠀hard
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to reflect, ⠀a moment so
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀moving⠀goes straight to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀your ℎeart ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━・
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2PPjQ ⠀ ¹³⠀
⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀♡
⠀ ⠀
artisticmisery

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀ ⠀⠀⠀box of souvenirs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℐ ⠀ ride in my red dress
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and time stretchеs.⠀you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀know ⠀I⠀a l w a y s⠀get
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀m y⠀m a n⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ━━・
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2O_Nl ⠀ ⁰⁹⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2O-be ⠀ ¹¹
⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚. ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
artisticmisery

Miss you ♡ /

ihave_dreams’s Profile Photo❅ LUCY MARIE GRANDE ❛
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╭⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ℐ have an idea for a trip.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you,⠀me and ⠀G r e e c e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀again. are you in?⠀⠀ ━━・
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Miss you

❝ ❅ ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ #¹ [⠀ᵛ͟ᶤ͟ᵈ͟ᵃ͟ ᵘ͟ʳ͟ᵇ͟ᵃ͟ᶰ͟ᵃ͟ ᵉ͟ᵈ͟ᶤ͟ᵗ͟ᶤ͟ᵒ͟ᶰ⠀] 〃 https://tiny.pl/98hwl // https://tiny.pl/98hw4〃 Co by wszyscy zobaczyli gdybyś włączył teraz aparat w telefonie? Uzupełnij template i pochwal się ostatnią wstawioną rzeczą na story!

vida_urb4na_rp’s Profile Photo❅⠀──⠀VIDA⠀URBANA⠀≼ rp ≽
ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ  ᵛᶤᵈᵃ ᵘʳᵇᵃᶰᵃ ᵉᵈᶤᵗᶤᵒᶰ  httpstinypl98hwl   httpstinypl98hw4 Co by wszyscy

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀ˏˋ°•*⁀ ›⠀⠀dear⠀⠀Bobby
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵒˣ ᵒᶠ ˢᵒᵘᵛᵉᶰᶦʳˢ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀part 05&07⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀______________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚. ⠀ i am at 40k feet⠀with a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀circle of the sea ⠀and⠀I can't
⠀⠀⠀⠀⠀⠀look down. so alive right now,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀flying⠀up⠀sky⠀h i g h⠀⠀⠀⠀・
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀ᴿᴱᴬᴰ ᴴᴱᴿᴱ⠀⤸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁰⁵⠀ https://jpst.it/2N_a-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁰⁷⠀ https://jpst.it/2Onxm
⠀⠀⠀⠀
artisticmisery

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀ nous avons l’aventure,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀un⠀nouveau⠀monde⠀・⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀à⠀inventer.⠀ ℒ ᴬᴸᴬᴸᴬᴵ⠀ᴸᴬᴸᴬᴸᴬᴵ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀je t’emmène là où⠀TU⠀n’es
⠀⠀⠀⠀⠀⠀jamais⠀allé⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˚⠀♡⋆ ༄
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀tu es mon univers,⠀Bobby⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
゚ nous avons

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀ˏˋ°•*⁀ ›⠀⠀dear⠀⠀Bobby
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵒˣ ᵒᶠ ˢᵒᵘᵛᵉᶰᶦʳˢ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀part 03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀______________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀on lubił się włóczyć po
⠀⠀⠀⠀⠀⠀mieście co dzień, na pamieć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ulic⠀się⠀uczyć, przyjacielem
⠀⠀⠀⠀⠀⠀cień⠀╱⠀uśmiechnięty szedł
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ʳᵉᵃᵈ ʰᵉʳᵉ⠀⤸⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2NMJC ⠀⠀˚⠀♡⋆ ༄
⠀⠀⠀⠀
artisticmisery

⠀⠀⠀▹⠀ @artisticmisery

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀✉⠀ˏˋ°•*⁀ ›⠀⠀dear⠀⠀Bobby
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵒˣ ᵒᶠ ˢᵒᵘᵛᵉᶰᶦʳˢ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀part 01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀______________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚.⠀⠀do re mi fa sol la si do
⠀⠀⠀⠀⠀⠀that's the way the story goes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀maybe
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I pulled the⠀p a n i c⠀c o r d
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ʳᵉᵃᵈ ʰᵉʳᵉ⠀⤸⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2N843 ⠀⠀˚⠀♡⋆ ༄
⠀⠀⠀⠀
artisticmisery

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⌒*゚. WILL YOU PROMISE ME
⠀⠀⠀⠀⠀⠀this⠀›⠀›⠀that with every kiss
⠀⠀⠀⠀⠀⠀you ⠀w i l l⠀⠀a d o r e⠀⠀m e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀hold⠀me⠀for⠀l i f e⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡・⠀ https://tiny.pl/9ngv1 ⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀
゚ WILL YOU PROMISE ME
thisthat with every

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀T h e r e⠀was a time I had to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀handle all myself,⠀⠀ I forgot
⠀⠀⠀⠀⠀⠀just⠀how⠀to⠀speak and say
⠀⠀⠀⠀⠀⠀my name and I’m here alone
⠀⠀⠀⠀⠀⠀in this room that’s never cold
⠀⠀⠀⠀⠀⠀and it⠀h u r t s⠀me still.⠀ ›⠀›⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
T h e r ewas a time I had to
handle all myself I

⠀⠀⠀▹⠀ @CVLLXAR


⠀⠀⠀⠀⠀⠀dear⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ℳ atthew
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵃᶰᵍᵉʳᵒᵘˢ ᵐᶤᶰᵈˢ ⠀ . ⠀ part 05&07
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀I remember⠀⠀when I lost my
⠀⠀⠀⠀⠀⠀mind.⠀There was something
⠀⠀⠀⠀⠀⠀s o pleasant about that place
⠀⠀⠀⠀⠀⠀and even your emotions had
⠀⠀⠀⠀⠀⠀an⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀e⠀c⠀h⠀o.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ʳᵉᵃᵈ ʰᵉʳᵉ⠀⤸⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2oSzB ⠀⠀⠀⠀⠀ʚɞ
⠀⠀⠀⠀
CVLLXAR

⠀⠀⠀▹⠀ @poppyxa

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀dear⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ℳ addie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵃᵗʷᵒᵐᵉᶰ ⠀ ⠀.⠀ ⠀.⠀⠀ ⠀part 05
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀You've got to get up,⠀you've
⠀⠀⠀⠀⠀⠀got to be running wild, cos it
⠀⠀⠀⠀⠀⠀is a good morning.⠀ Cos it is
⠀⠀⠀⠀⠀⠀a⠀good⠀⠀m⠀o⠀r⠀n⠀i⠀n⠀g.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ʳᵉᵃᵈ ʰᵉʳᵉ⠀⤸⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2oSim ⠀⠀⠀⠀⠀ʚɞ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
poppyxa

⠀⠀⠀▹⠀ @POEM__OF__DEAD__BOY

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀dear⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Orvokki
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵉᵗᵃˡˡᶤᶜ ˢʸᵐᵖʰᵒᶰʸ ⠀ ⠀.⠀⠀ part 02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀J'tiens pas en place, je saute
⠀⠀⠀⠀⠀⠀partout. J'ai les idées qui font
⠀⠀⠀⠀⠀⠀des bulles pleines de projets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀en majuscules. Même quand
⠀⠀⠀⠀⠀⠀je dors,⠀⠀sous l'oreiller elles
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ piaillent pour me réveiller
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ʳᵉᵃᵈ ʰᵉʳᵉ⠀⤸⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2lQC- ⠀⠀⠀⠀⠀ʚɞ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
POEMOFDEADBOY

Jak leci?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Czasami uciec,⠀uciec daleko
⠀⠀⠀⠀⠀⠀chciałabym.⠀By mary i kosz -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀mary nie łapały za płaszcza
⠀⠀⠀⠀⠀⠀poły. By nie podkradały skyru
⠀⠀⠀⠀⠀⠀z lodówki. By żyć dały.⠀By się
⠀⠀⠀⠀⠀⠀uśmiechały. By nie drwiły, lecz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀szczerze,⠀radośnie się śmiały.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C⠀h⠀c⠀i⠀a⠀ł⠀a⠀b⠀y⠀m.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jak leci

Next

Language: English