Mehmet Emin also answered this question with: "Platonik isen, o yoldan vazgeç çünkü ilerde sen üzülürsün..."