Koja došao do ideje na snimi "Stranger Things."

- Duffer Brothers: Matt and Ross Duffer su došli do Ideje da naprave ST.✨
• Činjenica:
- Da li ste znali, da Sadie ( Max ) nije trebala dobiti ulogu za Max, jer je bila previsoka. Ali na kraju je dobila tu ulogu,jer su Finn,Noah,Gaten,Caleb narasli.🤔
[ 1 x 02 The Weirdo of Maple Street. | Mike & Eleven.👌🏼🌸 ]

View more