What others replied to:ăn mỳ cay nổi mụn thì ăn gì lại cho mát lành vậy các ban jiu?