@Blood__Of__Fire

⠀⠀♛⠀⠀the realm's delight.

Ask @Blood__Of__Fire

Sort by:

LatestTop

#DRAGONヽREIGN⠀:⠀Ulubiona piosenka ze ścieżki dźwiękowej House of the Dragon.


⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ {⠀♛⠀:⠀The Crown of Jaehaerys⠀}
⠀⠀
https://www.youtube.com/watch?v=JxCtjJc9UvABlood__Of__Fire’s Video 172847328531 JxCtjJc9UvABlood__Of__Fire’s Video 172847328531 JxCtjJc9UvA

Dla anona specjalnie mogę się oświadczyć mojej jedynej słusznej i prawowitej królowej Westeros i mojego serca. 🤭❤

not_your_bride’s Profile Photoᴄᴀʟᴀɴᴛʜᴇ ⊰♕⊱ ᵗʰᵉ ˡᶦᵒⁿᵉˢˢ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ♥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀
Dla anona specjalnie mogę się oświadczyć mojej jedynej słusznej i prawowitej

+ 6 💬 messages

read all

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ REIGN⠀⠀⠀⠀⠀⠀OF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀THE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀DRAGON
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ @bloodpvddin1 ⠀⠀⠀⠀⠀ノ⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/34lL6
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ they ⠀ left ⠀ me ⠀for ⠀ ᴅᴇ*ᴅ, ⠀ i ⠀guess ⠀ they ⠀will
⠀⠀⠀⠀ never ⠀ learn.every ⠀ time⠀ a⠀ ᴛᴀʀɢᴀʀʏᴇɴ ⠀break,
⠀⠀⠀⠀ there ⠀ ⠀is ⠀ ⠀just ⠀ ⠀more ⠀ ⠀ᴘᴀɪɴ ⠀ ⠀to ⠀ ⠀ʙᴜʀɴ.
⠀⠀
REIGNOFTHE DRAGON

 bloodpvddin1 ノ

Related users

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ {⠀♛⠀}
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ her ⠀ skin ⠀ has ⠀turned⠀ to⠀ᴘᴏʀᴄᴇʟᴀɪɴ,⠀ to ⠀ɪᴠᴏʀʏ,
⠀⠀⠀⠀ to ⠀ꜱᴛᴇᴇʟ. ⠀ if⠀⠀we⠀⠀burn,⠀⠀we⠀⠀burn⠀⠀together
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ THEN⠀⠀SHE ⠀ WILL⠀ REBORN⠀⠀AS ⠀A⠀ DRAGON.
⠀⠀
her  skin  has turned toᴘᴏʀᴄᴇʟᴀɪɴ to

#HOTD⠀:⠀Czy utożsamiasz się ze swoją postacią?


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ {⠀♔⠀:⠀out of character⠀}

Jako autorka wciąż poznaję Rhaenyrę, dlatego na chwilę obecną ciężko odpowiedzieć mi na to pytanie. Moja bohaterka jest dość złożoną postacią, choć należy do rodu nieugiętych Targaryenów, cechuje się delikatnością, jednocześnie będąc gotową do stoczenia bitwy, o czym zresztą marzyła za dziecięcych czasów. Skończywszy siódmy dzień imienia, została najmłodszym jeźdźcem smoka w historii. Rhaenyrę nie obchodziło zawarcie małżeństwa, a objęcie Żelaznego Tronu nigdy nie było głównym priorytetem, co moim zdaniem odróżniało ją od swoich przodków.
Być może utożsamianie się z postacią nie jest tutaj najlepszym określeniem, aczkolwiek myślę, że w drodze decyzji, które podjęła, byłybyśmy zgodne.

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ THE⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀DRAGONS⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀HAVE⠀⠀⠀⠀⠀⠀MET
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ @bloodpvddin1 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ノ⠀⠀ ⠀ ⠀ https://jpst.it/2-XBy

⠀⠀⠀⠀ everyone⠀says ⠀ᴛᴀʀɢᴀʀʏᴇɴꜱ⠀are ⠀closer ⠀to⠀ɢᴏᴅꜱ
⠀⠀⠀⠀ than⠀to⠀ᴍᴇɴ,⠀⠀but ⠀ they⠀say ⠀that⠀ because ⠀of
⠀⠀⠀⠀ their⠀⠀ᴅʀᴀɢᴏɴꜱ.⠀ without⠀⠀them,⠀ we⠀⠀are⠀⠀just
⠀⠀⠀⠀ like⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ᴇʟꜱᴇ.
⠀⠀⠀
THE DRAGONS HAVEMET

 bloodpvddin1     ノ

Kogo byś tu chętnie zobaczyła?

Ucieszyłaby mnie obecność Rhaenys Velaryon, z którą Rhaenyra mogłaby rozwinąć naprawdę ciekawą historię. Poza tym z chęcią śledziłabym poczynania bohaterów, pochodzących z innych rodów! ♡

⠀⠀

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ REIGN⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀OF⠀⠀⠀⠀⠀THE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DRAGON
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ @bloodpvddin1 ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⁄⁄⠀ ⠀ ⠀ ⠀ https://jpst.it/2-Fzd

⠀⠀⠀⠀ the⠀ firstborn⠀ daughter⠀ of⠀ Viserys⠀I⠀wanted ⠀to
⠀⠀⠀⠀ ride⠀⠀the⠀dragon⠀in⠀⠀the⠀battles,⠀⠀traverse ⠀the
⠀⠀⠀⠀ waters⠀of⠀the⠀Blackwater⠀ and⠀the⠀undiscovered
⠀⠀⠀⠀ lands.⠀ ⠀she⠀⠀⠀wanted⠀⠀to⠀⠀face⠀⠀the⠀⠀enemy.
⠀⠀⠀⠀ become⠀⠀⠀⠀⠀⠀a⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀real⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dragon.
REIGN OFTHEDRAGON

 bloodpvddin1

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ THE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀REALM'S⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DELIGHT
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀♔⠀⠀

⠀⠀⠀⠀ RHAENYRA⠀TARGARYEN,⠀ the ⠀first-born ⠀child⠀of
⠀⠀⠀⠀ King⠀ ⠀Viserys ⠀⠀I⠀ ⠀Targaryen⠀ ⠀and⠀ ⠀ heir⠀⠀to
⠀⠀⠀⠀ to⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IRON⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀THRONE.
⠀⠀
THEREALMSDELIGHT

Language: English