Ask @BoosyAhmedElhakim:

لَأّ أّرتّبِطّ أّلَأّوِلَ وِبِعٌدِيِّنِ ظّبِطّ حٌيِّأّتّګ عٌلَيِّ أّلَشٍخَصٌ دِهِ عٌشٍأّنِ مَمَګنِ تّظّبِطّ حٌيِّأّتّګ عٌلَيِّ حٌأّجِأّتّ مَتّنَِّأَّّسبِشٍ أّلَشٍخَصٌ أّلَهِتّرتّبِطّ بِيِّهِ

ولو فكرت ترتبط اوعي ترتبط بواحده بتكتب زي كدا

View more

+1 answer in: “جماعه ف حاجه مهمه عاوز رايكوا فيها. تفتكروا الواحد يرتبط الاول وبعدين يظبط حياته ولا يظبطها الاول وبعدين يرتبط ع نظافه 🤔”
Next