Tomek Szwed also answered this question with: "Każdy jest osobą wierzącą tylko pytanie w co wierzymy 🤗"