Jaký je největší problém na světě?

Lidská zloba, faleš a touha po moci...bez toho by nebylo válek a všichni bychom byli šťastnější.

View more