Nguyễn Mạnh Quỳnh also answered this question with: "Bạn muốn hạnh phúc một mình, muốn một cuộc sống không cần ai bên cạnh cả. Điều đấy đã chứng minh ..."

The answer hasn’t got any rewards yet.