Hoặc là do nhìn nhầm post hpbd 9/2 thôi nhầm người thì xin lỗi

:) sao đọc được ?