vẫn chúc là đc rồi còn đòi hỏi à con lún bèo

Dcm ranh con nài =)))))))