@CT_9904

Crosshair⠀;⠀ᶜˡᵒⁿᵉ ᶜᵒᵐᵐᵃⁿᵈᵒ

Ask @CT_9904

Sort by:

LatestTop

❛⠀ᵃᵘᵗʰᵒʳ ᵗᵃˡᵏˢ⠀➤ MBTI oraz enneagram Twojej postaci!

⠀⠀

⠀⠀⠀⌖ ɪꜱᴛᴊ ── ˋ The Logisticianˊ
⠀ ⠀⠀⠀people⠀with⠀this⠀personality⠀type⠀tend⠀to⠀be
⠀ ⠀⠀⠀reserved,⠀practical⠀and⠀quiet;⠀they enjoy order
⠀ ⠀⠀⠀and⠀organization ⠀in⠀all⠀areas ⠀of⠀ their ⠀lives.
⠀ ⠀⠀⠀ISTJs⠀value⠀loyalty in⠀themselves⠀and⠀others.


⠀⠀⠀⌖ 4ᴡ6 ── ˋ The Creativeˊ
⠀ ⠀⠀⠀fours are self-aware, sensitive, and reserved; they
⠀ ⠀⠀⠀are⠀emotionally honest,⠀creative,⠀and⠀personal,
⠀ ⠀⠀⠀but⠀can⠀also⠀be⠀moody⠀and⠀self-conscious.
ᵃᵘᵗʰᵒʳ ᵗᵃˡᵏˢ MBTI oraz enneagram Twojej postaci

: , ⠀fikcja⠀∗ ` ﹔ https://imgflip.com/memetemplates ﹔używając generatora memów, stwórz jakiś o swojej postaci!

fikcja   httpsimgflipcommemetemplates używając generatora memów stwórz jakiś o

: , ⠀fikcja⠀∗ ` ﹔ http://randomcolour.com + fit Twojej postaci w wylosowanym kolorze!

⠀ Najgorętszy look Crossa 🔥
fikcja  
httprandomcolourcom  fit Twojej postaci w wylosowanym kolorze

❛「 ǫ & ᴀ 」:⠀daj poznać swoją postać — wstaw cytat, utwór, zdjęcie lub filmik, który w jakiś sposób obrazuje bohatera.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀it's⠀no⠀big⠀surprise⠀you⠀turned⠀out
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀this⠀way,⠀when⠀they⠀close their eyes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀and⠀ prayed⠀⠀y̷o̷u̷ ̷⠀⠀w̷o̷u̷l̷d̷ ̷⠀c̷h̷a̷n̷g̷e̷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀and⠀⠀⠀they⠀⠀⠀⠀cut⠀⠀⠀your⠀⠀⠀hair,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀and⠀⠀⠀⠀ sent⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀ ⠀⠀away
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀you⠀⠀⠀stopped⠀⠀⠀by⠀⠀ my⠀⠀house
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀the⠀⠀⠀night⠀⠀⠀⠀⠀ you⠀⠀⠀⠀escaped
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀with⠀⠀⠀tears⠀⠀⠀⠀in⠀⠀⠀my⠀⠀ ⠀eyes,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀I⠀begged⠀⠀you⠀to⠀stay,⠀⠀you⠀said:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀━━━━ ⠀hey⠀⠀ man,⠀⠀⠀I⠀ ⠀love⠀⠀ you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʙᴜᴛ⠀⠀⠀⠀ɴᴏ⠀⠀⠀⠀⠀ꜰᴜᴄᴋɪɴɢ⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴀʏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ǫ  ᴀ daj poznać swoją postać  wstaw cytat utwór zdjęcie lub filmik który w jakiś

❛「 ǫ & ᴀ 」:⠀obchodzimy światowy dzień zwierząt, pochwal się pupilem swojej postaci!

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
Kociarz Cross 🖤
ǫ  ᴀ obchodzimy światowy dzień zwierząt pochwal się pupilem swojej postaci

#GALAXYSQVAD⠀╱⠀Przygody w odległej galaktyce są teraz na wyciągnięcie ręki. Jasna czy Ciemna Strona Mocy? Coś pomiędzy? A może cenisz sobie niezależność i wolisz zostać łowcą nagród? Możliwości są nieograniczone. Zapraszamy do naszej bazy. ❪ https://tiny.pl/9m6v7 ❫ ɴɪᴇᴄʜ ᴍᴏᴄ ʙᴇᴅᴢɪᴇ ᴢ ᴡᴀᴍɪ!


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Clone Force 99⠀"THE BAD BATCH"⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀━━━━ ‘Crosshair,⠀⠀on⠀the⠀other⠀hand
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀he’s⠀not⠀much of a⠀conversationalist,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀but⠀⠀ when⠀⠀you⠀⠀have⠀ to⠀ hit⠀ a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴘʀᴇᴄɪsᴇ ⠀ᴛᴀʀɢᴇᴛ⠀ ⠀ғʀᴏᴍ⠀ ᴛᴇɴ⠀ ᴋʟɪᴄᴋs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀Crosshair's⠀⠀ ⠀ ⠀⠀your⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀man’
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Clone Force 99THE BAD BATCH

Language: English