@Caibapcute

Như Quỳnh

What others replied to:

Này cậu, ngày hôm nay của cậu thế nào ?

show all (16)

mình nhớ một người không nên nhớ á 🤷
bạn thì sao?
ai hỏi câu này cũng đều có một ngày hay điều gì muốn chia sẻ hết đó, mình nghe nè
Một sáng khá mệt mỏi, một trưa khá lo lắng và nhiều suy tư, một tối và đêm khá tệ và đau lòng.

Language: English