@Caibapcute

Như Quỳnh

Vừa mới quen mà bạn nữ kia đã đòi lên giường thì tính sao bây giờ. bạn ý khá là xinh nhá

Lên giường ngay ngày đầu tiên quen nhau không có nghĩa là bạn ý không tốt . Nhìn vào thái độ người ấy đối xử với mình đã nha . Còn đối phương muốn tiến thì tiến , nếu không muốn chuyện ấy thì nói ra để đối phương không nghĩ nhiều nha

+ 4 💬 messages

read all

What others replied to:

Vừa mới quen mà bạn nữ kia đã đòi lên giường thì tính sao bây giờ. bạn ý khá là xinh nhá

show all (9)

Language: English