@Caibapcute

Như Quỳnh

What others replied to:

Có khi nào tình yêu tự tìm đến với ta không ?

show all (19)

Có chứ . Giờ mình cứ lao đầu vào làm việc đi , học hỏi nhiều thứ lên rồi tất cả sẽ tự tìm đến thôi .
Đôi khi vô tình người đó ở gần chúng ta nữa .

Language: English