@Caibapcute

Như Quỳnh

❤️ Likes
show all

What others replied to:

Hẹn em ở kiếp sau. Anh vẫn mãi là chàng trai của em. Chúng ta sẽ giữ trọn lời ước. Dù cho phải quay lại với cả thế giới...

show all (9)

Language: English