Em thấy bên mình cập nhập thông tin nhiều về ngành tài chính. Có một ngành tương đối gần gũi với tài chính em cũng có hứng thú là kinh tế. Page mình có thể giới thiệu thêm về ngành này đc k?

Page sẽ cân nhắc những bài viết về ngành kinh tế. Tuy nhiên có một thực tế sinh viên ngành kinh tế cần biết là tại thị trường Việt nam họ hoàn toàn nên mở rộng các hướng đi để có thể đi theo bất kỳ một ngành nghề gì, vì học kinh tế ra trường xin việc đúng chuyên môn là rất khó.
Những vị trí quyết định được các bài toán kinh tế vĩ mô luôn đòi hỏi kinh nghiệm, còn nếu các bạn muốn tiếp tục nghiên cứu thì con đường học tiếp cao học để học lên PhD hoặc master là một lựa chọn phổ biến. Nếu muốn va vấp thực tế khi mới ra trường tại thị trường Việt Nam, sinh viên kinh tế có thể thử xuất nhập khẩu, các ngành tài chính, thương mại, FMCG, etc... vốn là một bộ phận của nền kinh tế nói chung, sử dụng chuyên môn rất ít, đa phần đòi hỏi kiến thức chuyên sâu các ngành khác. Còn về kinh tế vĩ mô, các bạn có thể xin viết báo, đưa tin truyền hình về kinh tế, hoặc một bộ phận trong một ngân hàng chuyên viết báo cáo về ảnh hưởng của một sản phẩm nhất định lên nền kinh tế nói chung.
Những ngành hiện nay được viết trên Career Me là những lựa chọn phổ biến, không giới hạn ngành nghề và sinh viên kinh tế hoàn toàn có thể theo đuổi (kiểm toán, marketing, tài chính, tư vấn, etc,...)

View more