พระอาทิตย์มันร้อนนะคุณ also answered this question with: "ไม่เป็นไรครับ555"